Buscar

Osmanlıca Metin Okuma

NE TÜR METİNLER OKUYORUZ?

Eski Anadolu Türkçesi metinleri, divan, mesnevi, hamse, menakıbname, münşeat mecmuaları, tarihler, şair tezkireleri, biyografi eserleri, dinî ve tasavvufî eserler, evliya tezkireleri, siyasetname, hikâyeler, seyahatname, sefaretname, gazavatname, şehrengiz, edebî eserler, edebî, kültürel, siyasî dergi ve gazeteler, Divan şiiri ve nesri ile ilgili her tür eser, Halk edebiyatı ile ilgili her tür eser, Tanzimat, Servet-i Fünun edebiyatı örnekleri, eski harfli her tür edebiyat ürünü/eseri (roman, öykü, şiir vs.) okuma alanımızdadır.

YAZMA VE MATBU KİTAPLARDA FİYATLANDIRMA NASIL OLUYOR?

Osmanlıca kitaplar nitelik bakımından YAZMA ve MATBU olarak ikiye ayrılabilir. Yazma eserlerde ücretlendirme varak (yani bir yaprak), matbu eserlerde sayfa üzerinden yapılır. Eserlerin gösterdiği farklı özellikler (yazının okunurluk derecesi, sayfalardaki satır sayıları vs.) birim fiyatın değişmesine sebep olabilir. Gerekli bilgileri tarafımıza ilettiğinizde veya örnek bir iki sayfanın fotoğrafını maille gönderdiğinizde belirteceğimiz fiyat; büyük ihtimalle, sizin de makul bulacağınız bir fiyat olacaktır. Her kademedeki öğrencilere fiyat konusunda kolaylık sağlanmaktadır.

DERGİ VE GAZETE OKUMASINDA FİYATLANDIRMA NASIL OLUYOR?

Osmanlıca dergi ve gazetelerin okunmasında ücretlendirme, mecburiyetten, harf sayısı esasına göre yapılır. Her 3000 harf bir sayfa kabul edilir, ortaya çıkan sayfa sayısı birim fiyatla çarpılarak toplam ödeyeceğiniz ücret bulunur. 3000 harf normal bir metinde yaklaşık 500 kelimeye karşılık gelmektedir. Hemen hemen bir A4 sayfası kadar yazı.


OKUYACAĞIMIZ METNİN TRANSKRİPSİYONLU YAZIMI / DİZGİSİ İÇİN AYRICA ÜCRET ALMIYORUZ.

Osmanlıca metin okumada size söylenecek fiyata, metnin bilgisayar ortamına transkripsiyonlu (çeviriyazılı) veya düz olarak aktarımı dahildir. Osmanlıca okutma işinde bu işler için ayrıca ücret ödemezsiniz. İstediğiniz takdirde hazırladığımız belgeyi yazıcı çıktısı olarak da teslim edebiliriz. Yazıcı çıktısı için de ayrıca ücret ödemezsiniz.

İSTERSENİZ, ŞİİRLERİN VEZİNLERİNİ AYRICA ÜCRET ALMADAN BİZ BULUYORUZ.

Manzum eserlerde, şiirlere ait vezinleri istediğiniz takdirde biz bulabiliriz. Bunun için ayrıca ücret ödemezsiniz.


EN DİKKAT ÇEKEN 50 KELİMENİN SÖZLÜĞÜNÜ ÜCRETSİZ HAZIRLIYORUZ.

Okunan metninizle ilgili olarak, metinde kullanılan kelimelerden 50 (elli) tanesinin anlamı küçük bir sözlük olarak düzenlenip size teslim edilecektir. Bunun için ayrıca ücret alınmayacaktır. Bunun dışında metindeki anlamı bilinmeyen bütün kelimeler için sözlük hazırlanması veya metnin sadeleştirilmesi işlemi ücrete tâbidir.


ÇALIŞMANIZDAKİ HİCRİ TARİHLERİ MİLADİ TARİHE ÜCRETSİZ ÇEVİRELİM...

İsterseniz, okutacağınız Osmanlıca metinlerdeki Hicri veya -belliyse- Rumi tarihleri Miladi tarihlere çevirelim. Bu hizmetimiz Osmanlıca yazma ve matbu divanlar ile gazete ve dergiler için verilmektedir. Bunun dışındaki çalışmalarda yapılacak tarih dönüşümleri ücrete tâbidir.


ARAP HARFLİ ALINTILARI VEYA EBCED TARİHİ BULUNAN MISRALARI ORİJİNAL ŞEKLİYLE DE YAZABİLİRİZ.

Osmanlıca metinlerinizde bulunan, Osmanlıcaya Arapça ve Farsçadan geçmiş birtakım çok bilinen/kullanılan tamlamalar veya küçük/kısa alıntılar yeni yazıyla yazılır. Uzun cümleler, Kur'ân ayetleri, hadisler ve beyitler şeklinde ya da bütünüyle alınmış Arapça ve Farsça alıntılar/ibareler Arap harfleriyle yazılır, yeni yazıya aktarılmaz. Ayrıca ebced yöntemiyle düşürülmüş tarihlerin bulunduğu mısralar, ibareler çalışma kontrolü sırasında yardımcı olması bakımından Arap harfleriyle de yazılabilir.


BİZİMLE NE ZAMAN BAĞLANTI KURMALISINIZ?

Okutacağınız Osmanlıca metinleri size gerekli olan tarihten daha önceki bir zamanda bize iletmeniz gerekir. Metninizin hacmini düşünerek bu süreyi ayarlayabilirsiniz. Çalışmanızın söylediğiniz tarihe yetişip yetişmeyeceğini, çalışmaya ait örnek birkaç sayfayı gördükten sonra size söyleyebiliriz.


ÇALIŞMANIZI NASIL GÖNDERECEKSİNİZ?

Okutacağınız Osmanlıca metin yazılı eser durumunda ise (kitap, fotokopi vs.) kargo ile bize gönderebilirsiniz; eğer bir CD'de kayıtlı pek çok fotoğraftan oluşuyorsa CD'nizi kargo ile bize gönderebilirsiniz. Okutacağınız eserin, yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını veya taranmış biçimlerini yazoku@gmail.com adresine mail olarak da gönderebilirsiniz. Bilmeyen olabilir diyerek belirtelim: Bu durumda maile "Dosya Ekle" komutu ile resimleri ekleyeceğiz. Bunlardan başka, çalışmanızın elinizdeki görüntülerini, MSN aracılığıyla da gönderebilirsiniz.


ÇALIŞMA İLKELERİ

1. Çalışmanıza ait örnek veya örnekleri gördükten sonra size söyleyeceğimiz fiyat 3 iş günü için geçerlidir.

2. Bu süre geçtikten sonra bizimle irtibat kurduğunuzda önceki fiyat ve süre bilgisi hükümsüz kalacaktır.

3. Çalışmanıza ait ödemeyi, normal şartlarda çalışmanın tesliminden hemen sonra, belirtilen banka hesap numarasına EFT veya banka havalesi yoluyla yatırabilirsiniz.

4. Çalışma ücretinin yüksek olması durumunda, bedelin ikiye bölünerek ödenmesi, çalışmanın başında konuşulup anlaşılması şartıyla mümkündür.

5. Teslim ettiğimiz, fakat ücreti süresi içinde ödenmemiş çalışmayla ilgili olarak her türlü yasal hakkımızı arayabilir, ortaya çıkan eser üzerinde hak iddia edebiliriz.

6. Teslim edilmiş ve bedeli ödenmiş çalışmaların bilgisayarımızdaki bütün verileri, müşteri isteği üzerine silinebilir. Aksi takdirde bu veriler, müşteri menfaati için makul bir süre saklanmaktadır.

0 yorum: